ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Diamond Coaching & Development Kft. tájékoztatja a www.diamondcoaching.hu oldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelő

Név: Diamond Coaching & Development Kft.
E-mail: info@diamondcoaching.hu
Honlap: www.diamondcoaching.hu

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

A kezelt adatok köre

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Diamond Coaching & Develelopment Kft. abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon. A Diamond Coaching & Development Kft. az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen saját elhatározásából veszi fel a kapcsolatot a céggel.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik, és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Diamond Coaching & Development Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

Sütik