MIBEN SEGÍTEK?

Mik azok a jelenségek, folyamatok, amik megjelenése megköveteli a változtatást?

O

a hátráltató konfliktusok, a széthúzás, a klikkesedés

O

az együttműködési problémák

O

a túlterheltség, igazságtalanság érzése, egymás hibáztatása

O

a kompetencia hiányból fakadó elakadások

O

stratégiai és operatív tervezés hiányosságai okozta nehézségek

O

a fókusz vesztés vagy hiány miatti elköteleződési problémák

O

a munkatársak, kollégák bizonytalansága

O

a kommunikáció hiánya

Komplex humán- és szervezetfejlesztés

Egy szervezet számára a legfontosabb érték a humán tőke, melyet minél nagyobb szakértelemmel és gondossággal kezelünk, kezdve a kiválasztástól egészen a vezetők fejlesztéséig, annál kiszámíthatóbbá válik a szervezet működése. Sok vállalkozásnál a humánerőforrással való gazdálkodás kérdése csak akkor válik igazán fontossá, amikor valamilyen problémát észlelnek. Ez normális működésmódnak tekinthető mindaddig, amíg a szervezet létszáma alacsony és ritkán van “gond”, illetve akkor, amikor ez már az eredményességet is veszélyezteti.